خط و نشان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صنعت خودروسازی

رضا رحمانی با تاکید بر اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی و خودرو‌سازان نباید اموال و املاک غیر‌تولیدی داشته باشند، گفت دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیر‌مجموعه آنها ملک بخرند و در حالی که مشکل سرمایه در گردش دارند، شرکت دیگری تاسیس کنند.