فشار حداکثری به ایران بدون جان بولتون چگونه پیش خواهد رفت؟

رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند اختلاف اصلی ترامپ و جان بولتون بر سر پیشنهاد رییس‌جمهوری آمریکا برای لغو برخی تحریم‌های ایران بوده. آیا با رفتن بولتون از کاخ سفید سیاست فشار حداکثری تغییر خواهد کرد؟