عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در جلسه شورای اجتماعی که با موضوع حجاب–و–عفاف برگزار شد، گفت: «موضوع کشف حجاب برای ما در اولویت است که باید برخورد جدی و پیشگیرانه داشته باشیم و اولویت بعدی، موضوع سازمان یافته عمل کردن در این موضوع می‌باشد و اماکن عمومی نیز از اولویت‌های مدنظر ما در این زمینه است.» او گفته برخورد با کشف حجاب باید مستمر باشد‌. مثلا نباید در تابستان که شرایط ویژه‌ای برای گرمای هوا ایجاد می‌شود و‌ مشهودتر است، پی‌گیر باشیم و در زمستان نه. رحمانی فضلی اضافه کرده: «در صورت مواجهه با موارد علنی، قانون مصرّح است و دستگاه‌های قانونی باید ورود کنند. نگاه ما به این مسئله باید ۹۵درصد ایجابی و۵درصد سلبی باشد.» او همچنین گفته: «پیشنهاداتی درباره تقویت تولید چادر مشکی ارائه شده است و پیشنهادی نیز مبنی بر اینکه تا زمانی که نیاز ورود چادر مشکی به کشور وجود دارد، عوارض آن را صفر کنیم.»