مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه ۲۵ شهریور/ ۲۵ سپتامبر در افتتاحیه نشست سالانه آژانس در وین اعلام کرد روند راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران ذیل توافق هسته‌ای ادامه دارد: «در یک سال گذشته، ما به راستی‌آزمایی و پایش اجرای تعهدات مرتبط با هسته‌ای ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ادامه داده‌ایم و به این کار ادامه می‌دهیم.» کورنل فروتا در ادامه سخنانش گفت: «آژانس همچنان به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌شده از سوی ایران ذیل توافقات پادمانی این کشور، ادامه می‌دهد. ارزیابی در مورد عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده، ادامه دارد.» بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، آژانس به عنوان مسئول راستی‌آزمایی اجرای تعهدات هسته‌ای ایران معرفی شده است. بر این اساس، مدیر کل این نهاد باید به صورت دوره‌ای در این رابطه گزارش دهد.