خامنه‌ای برای مذاکره شرط گذاشت: بازگشت آمریکا به برجام

رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر آمریکا توبه کند و به توافق هسته‌ای برگردد، می‌تواند در جمع ۵+۱ شرکت کند.