روحانی: مذاکره با فشار حداکثری میسر نیست

رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگر آمریکا در پی مذاکره است باید توبه کند و با لغو تحریم‌ها، «صداقت» خود را نشان دهد.