افغانستان: در حمله پهپادی آمریکا ۳۰ غیرنظامی کشته شدند

وزارت دفاع افغانستان این حمله را تایید کرد اما نیروهای آمریکا هنوز به صورت رسمی درباره این حمله اظهارنظر نکرده‌اند.