آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، این بار شدیدتر

آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی و چند نهاد مالی دیگر ایران اعمال کرد. ترامپ این تحریم‌ها را «بالاترین مجازات» خواند.