جنبشی بی‌سابقه علیه عبدالفتاح السیسی: مصر و بهاری دیگر؟

در پی انتشار ویدئوی افشاگرانه یک پیمانکار ارتش که السیسی را به فساد متهم کرده، تظاهرکنندگان در چندین شهر مصر خواهان استعفای سیسی شدند.