وزارت بهداشت: به ۲۱۱ «دانشجوی تقلبی» صندلی دانشگاه فروخته شده است

برخی دانشگاه‌ها با دریافت پول دانشجوهای قلابی را پذیرفتند. مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند؛ حداقل سه تن از کارکنان این وزارتخانه در این ماجرا دست داشتند.