احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در توضیح دلیل نقض حکم پرونده قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران گفت که دیوان عالی محمدعلی نجفی را قاتل مرحومه میترا استاد می‌داند، اما در نوع قتل تردید کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضوی مقدم با اشاره به دو جنبه خصوصی و عمومی پرونده محمدعلی نجفی در دادگاه گفت: «پرونده‌های قتل دو جنبه خصوصی و عمومی دارند و جنبه خصوصی این پرونده تمام شده است و اولیای دم رضایت دادند اما اکنون باید جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف شود.» مرتضوی مقدم در ادامه گفت که اگر قتل عمد باشد تا ۱۰ سال مجازات دارد و اگر غیرعمد باشد، در مجازات تخفیف داده می‌شود: «ما باید نوع قتل را مشخص کنیم تا جنبه عمومی جرم را بتوانیم رای بدهیم.» به گفته او یک سری ابهام‌ها و نقص‌ها در پرونده نجفی وجود دارد که باید برطرف شود. براساس اظهارات این مقام ارشد قضایی، مهم‌ترین ابهام موجود در پرونده نجفی مربوط به گلوله‌ای‌ است که در بدن مقتول کشف شده است: «اکنون این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این اثبات شود، قتل غیر عمد محسوب شده و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود.» مرتضوی مقدم با اعلام اینکه رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه ناقص انجام شده، گفت دیوان عالی در عمدی بودن این قتل تردید دارد. او موضوع رسیدگی به این پرونده از سوی دیوان عالی کشور را بی‌ارتباط با جنبه خصوصی پرونده و حکم قصاص دانست و گفت تصمیم‌گیری دیوان عالی در خصوص جنبه عمومی جرم است. حکم پرونده محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، متهم به قتل همسرش، میترا استاد روز گذشته ۳۰ شهریور ماه از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. دادگاه در سه جلسه به پرونده این متهم رسیدگی کرده بود که در نهایت روز هشتم مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور رأی قصاص برای این پرونده و ابلاغ آن به طرفین خبر داده بود. ‎ خانواده استاد اما از قصاص گذشت کردند.