سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان یکشنبه ۳۱ شهریور در مجلس نمایندگان این کشور شمار مهاجران افغانستانی در سراسر جهان را شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام کرد. به گفته او ۸۰ درصد این مهاجران در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند و از این میزان ۷۴ درصد کمتر از ۲۴ سال سن دارند و هرگز افغانستان را ندیده‌اند. براساس اعلام مقام‌های دولتی ایران، حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار مهاجر افغانستانی به صورت «قانونی» در ایران زندگی می‌کنند. آمار مهاجران افغانستانی بدون اقامت در ایران حدود سه میلیون نفر گزارش شده است. معاون امنیتی وزیر کشور ایران اسفند سال گذشته از بازگشت ۷۴۰ هزار مهاجر افغانستانی ساکن در ایران به کشورشان خبر داده بود.عالمی بلخی گفت که در جریان پنج سال حکومت «وحدت ملی» حدود ۴ میلیون تن از مهاجران به افغانستان بازگشتند. او شمار افغانستانی‌هایی که از سال ۲۰۰۲ به بعد به افغانستان بازگشته‌اند را ۱۰ میلیون تن اعلام کرد.