محمدرضا نجفی منش عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و فرانسه دوشنبه یکم مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران گفت: «ما نمی‌توانیم اطراف خودمان حصار بکشیم و بگوییم با دنیا کاری نداریم و هر آنجا که عزت و احترام ما حفظ شود باید ارتباط داشته باشیم. شرکت‌های فرانسوی رنو و پژو با چمدان پر از دلار پشت در ایستاده‌اند و به محض اینکه شرایط برای حضور آنها فراهم و راه باز شود به ایران خواهند آمد. پس نباید خروج آنها را به حساب بد عهدی گذاشت.» رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته (۲۳ شهریور) در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود رنو پژو دیگر جایی در ایران ندارند. نجفی منش در پاسخ به وزیر صمت گفت: « نباید به این تندی برخورد کرد. باید با واقعیت‌ها کنار آمد، سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از یک درصد و سهم آمریکا بیش از ۲۰ درصد است. نباید فراموش کنیم که این شرکت‌ها با اراده خودشان در ایران سرمایه‌گذاری کردند اما بدون اراده از کشور رفتند.»