دیوان عالی بریتانیا: تعلیق پارلمان توسط جانسون غیرقانونی است

شکستی سنگین برای بوریس جانسون: دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد که اقدام نخست‌وزیر این کشور در تعلیق چند هفته‌ای پارلمان، غیرقانونی بوده و تعلیق پارلمان لغو می‌شود.