هپکو: مبارزات کارگران ثمر می‌دهد

وزارت کار از پرداخت کل معوقات کارگران شرکت هپکو طی هفته آینده و آزادی تمام کارگران بازداشت شده این شرکت خبر داد. قرارداد سهامدار هپکو نیز فسخ شد.