حسام عسگری یکی از برنامه‌‌سازان تلویزیون جمهوری اسلامی در مصاحبه با انصاف‌نیوز گفت: «صداوسیما بیشتر از آنکه برنامه‌ساز داشته باشد، کارمند ستادی دارد. حقوق کارمندان دارای اولویت است و کسی به فکر ساخت نیست.» تعداد نیروی انسانی رسمی صدا و سیما بین ۴۸ تا ۵۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. محمد سرافزاز در زمان ریاستش بر صدا و سیما با حذف ۹۰۰ پست مدیریتی تلاش کرد این سازمان فربه را لاغر و چابک کند که سبب نارضایتی مدیران از او شد و سرانجام هم کار او به استعفا کشید. به گفته حسام عسگری، حاج حسین محمدی، عضو دفتر خامنه‌ای مدیران را انتخاب می‌کند.