هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که بانک‌های ایران می‌بایست هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود را به سازمان مالیاتی کشور ارسال کنند. خانی گفت: «سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنش‌های بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را دارد اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.» در قانون بودجه ۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی اجازه داده‌اند بر تراکنش‌های بانکی به صورت ماهانه دسترسی داشته باشد. به گزارش تسنیم بانک مرکزی اخیراً در این زمینه بخشنامه‌ای هم برای بانک‌های کشور صادر کرده است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.