شبکه تلویزیونی المسیره متعلق به حوثی‌های یمن اعلام کرد که حوثی‌ها روز دوشنبه ۸ مهر / ۳۰ سپتامبر ۳۵۰ زندانی از جمله سه نفر اهل عربستان سعودی را زیر نظر سازمان ملل آزاد می‌کنند. رئیس کمیته مربوط به امور زندانیان حوثی‌ها گفته است که این اقدام در چارچوب بخشی از توافق‌نامه ماه دسامبر در استکهلم درباره مبادله زندانیان انجام می‌شوند و نام زندانیان در فهرست مبادله زندانیان قرار داشت.