کره شمالی احتمالاً از زیردریایی موشک پرتاب کرد

نهمین آزمایش موشکی کره شمالی از خرداد سال جاری تاکنون نه تنها آزمایش متفاوتی بود، بلکه قبل از آغاز دور چهارم مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای انجام شد.