معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی چهارشنبه ۱۰ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ادعا کرد که خبر تعطیلی کنسولگری عراق در مشهد به دلیل آنکه ماموران امنیتی دو دیپلمات عراقی را در این شهر کتک زده‌اند صحت ندارد. حسن جعفری گفت: «سؤتفاهم ضمنی پیش آمده بود که برطرف شد و هیچ مشکلی وجود ندارد.» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی آن «سوءتفاهم» را هم در حد «شایعه‌ای که در شهر مطرح شده بود» تخفیف داد. احمد الصحاف سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق سه‌شنبه ۹ مهر گفت: وزارت خارجه عراق پس از حادثه ضرب و شتم کارمندانش در ایران، کار کنسولگری خود را در شهر مشهد به حالت تعلیق درآورده است. احمد الصحاف با اشاره به بیانیه این وزارتخانه گفت: «محمدعلی حکیم، وزیر خارجه عراق، دستور تعلیق کار کنسولگری عراق در شهر مشهد را به خاطر حمله به دو دیپلمات عراقی صادر کرده است.» سخنگوی وزارت خارجه عراق جزئیات بیشتری را افشا نکرد. شیرکو محمد، رئیس کمیته امور خارجه پارلمان عراق خواهان عذرخواهی رسمی ایران به خاطر حمله به دیپلمات‌ها شده بود.