بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا می‌خواهد از سه‌شنبه آینده بار دیگر پارلمان را تعطیل کند. دفتر نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که جانسون از ملکه الیزابت دوم درخواست خواهد کرد تا پارلمان این کشور را از سه‌شنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) تا دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) تعطیل کند. هفته گذشته دیوان عالی بریتانیا طی حکمی تصمیم قبلی بوریس جانسون برای تعلیق ۵ هفته‌ای فعالیت پارلمان را غیرقانونی اعلام کرد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از یک ماه به زمان تعیین شده برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده است و دستیابی به توافق برگزیت دشوارتر می‌شود. بریتانیا تا ۹ آبان / ۳۱ اکتبر مهلت دارد تا درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به توافق رسیده یا بدون توافق این اتحادیه را ترک کند. پارلمان بریتانیا تاکنون سه بار طرح پیشنهادی دولت درباره نحوه اجرای برگزیت را رد کرده است. نخست‌وزیر بریتانیا طرح جدیدی را پیشنهاد کرده که امیدوار است پیش از برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا رضایت آن‌ها را کسب کند. جانسون در صورت کسب موافقت اروپا بایستی این طرح را به تأیید پارلمان بریتانیا هم برساند تا به قانون تبدیل و اجرا شود. روندی که ناظران بعید می‌دانند در فرصت باقیمانده تا مهلت برگزیت عملی باشد. بوریس جانسون اواخر ماه ژوئیه با وعده عملی کردن برگزیت به قدرت رسید.