محمدرضا تاجیک به اصلاح‌طلبان: پیروزی در قبضه کردن قدرت نیست

یک نظریه‌پرداز اصلاحات می‌گوید که این جریان سیاسی باید از «بازی قدرت» فاصله بگیرد و به جای معرفی انبوهی نامزد نامسنجم منتسب به اصلاح‌طلبی برای انتخابات، به استراتژی «اقلیت موثر» روی آورد.