تنش میان ایران، آمریکا و عربستان: وضعیت در تهران و چشم‌انداز کاهش بحران

تحلیلگران رسانه‌های جهان نسبت به وخیم‌ترشدن وضعیت تنش‌آلود در غرب آسیا هشدار می‌دهند و می‌گویند هنوز امکان تنش‌زدایی از طریق دیپلماسی وجود دارد.