خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران یکشنبه ۱۴ مهر از بازداشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» خبر داد. در گزارش تسنیم نام این مدیرعامل اعلام نشده است اما حمید ورناصری این سمت را برعهده داشته است. جزئیات اتهامات او مشخص نیست اما به نوشته تسنیم این دستگیری در ادامه تشکیل پرونده برای تعدادی از «کارمندان جهاد کشاورزی تهران» به اتهام «اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی(گوشت قرمز)» و محاکمه آن‌ها، انجام شده است. تسنیم از حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار، به عنوان متهمان این پرونده نام برده است.