اختلاف نظر مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر اعزام انسان به فضا

آمریکا برنامه هوافضای ایران را با فعالیت‌های موشکی آن در ارتباط می‌داند، رئیس پژوهشگاه هوافضای ایران می‌گوید اعزام فضانورد ایرانی به فضا آغاز می‌شود. رئیس پژوهشگاه فضایی آن را تکذیب می‌کند.