در یک رزمایش بزرگِ اعلامشده از سوی ناتو، ارتش آمریکا می‌خواهد ۳۷ هزار سرباز را از طریق آلمان و لهستان به کشورهای بالتیک منتقل کند. قرارگاه فرماندهی آمریکا در اروپا تأیید کرد که قبل از آغاز رزمایش در ماه‌های آوریل و مه، بزرگترین اعزام سربازان آمریکایی به اروپا در طی ۲۵ سال گذشته برنامه‌ریزی شده است: ۲۰ هزار سرباز به کشورهای بالتیک اعزام می‌شوند. هدف افزایش آمادگی ناتو و بازدارندگی دشمنان احتمالی عنوان شده است. در کل ۱۷ کشور عضو ناتو قرار است در این رزمایش با عنوان «مدافع ۲۰۲۰» شرکت کنند. آلمان به‌عنوان مرکز تدارکات فعالیت می‌کند. تانک‌ها و سایر تجهیزات نظامی باید از طریق جاده‌ها، قطار و کشتی انتقال داده شوند.