آمریکا از خط مرزی شمال سوریه عقب‌نشینی کرد

اکنون راه برای عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه کردها باز شده است. اتحادیه اروپا و سازمان ملل هشدار داده‌اند. تکلیف اردوگاه الهول مشخص نیست.