یگان ویژه با شلیک گاز اشک‌آور کارگران معترض آذرآب را متفرق کرد

کارگران آذرآب اراک دوشنبه ۱۵ … Continue reading یگان ویژه با شلیک گاز اشک‌آور کارگران معترض آذرآب را متفرق کرد