آیت‌الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سه‌شنبه ۱۶ مهر در سخنانی در حوزه علمیه قم جایگاه ولی فقیه رادر حد جایگاه پیامبر اسلام ارتقا داد و ادعا کرد که حاکمیت ولایت فقیه تابع مرزهای جغرافیایی و قوانین سازمان ملل نیست. یزدی گفت: «ولی‌فقیه، ولی‌ای هست که مرز جغرافیایی محدودش نمی‌کند. یعنی فقط ولی و رهبر مسلمانان داخل کشور محسوب نمی‌شود بلکه او شرعاً حاکم بر مسلمانان جهان است. به‌عبارت ‌دیگر هر کجا که مسلمانان هستند حاکمیت فقیه هم هست. بنابراین مرز جغرافیایی یا مقررات سازمان ملل محدودکننده تشریعی ولایت‌فقیه برای تبیین اسلام در بین مردم نیست و همان‌گونه که حاکمیت پیامبر و امیرالمؤمنین برای همه انسان‌ها است، ولی‌فقیه هم برای همه حاکم است.»