با وجودی که غیرنظامیان در افغانستان مرتباً هدف حملات طالبان و «دولت اسلامی» (داعش) قرار می‌گیرند، دولت آلمان صبح امروز، چهارشنبه ۱۷ مهر / ۹ اکتبر ۴۴ پناهجوی افغانستانی دیگر را به کابل بازگرداند. از زمان نخستین اخراج پناهجویان افغانستانی از آلمان در دسامبر سال ۲۰۱۶، در مجموع ۷۲۰ مرد در ۲۸ پرواز به افغانستان اعزام شده‌اند. اخراج‌ پناهجویان افغانستانی از آلمان بحث‌برانگیز است و مدافعان حقوق بشر و حقوق پناهندگان بارها نسبت به این اقدام دولت آلمان اعتراض کرده و گفته‌اند افغانستان کشور امنی نیست. طبق اعلام سازمان ملل، تنها بین ماه‌های ژانویه و ژوئن امسال، ۱۳۶۶ غیرنظامی در این کشور کشته شده‌اند. روز دوشنبه گذشته ۱۰ غیرنظامی از جمله یک کودک در انفجاری در ولایت ننگرهار کشته شدند.