ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه خواست عملیات نظامی در شمال سوریه را متوقف کند. یونکر ترکیه را تهدید کرد که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به این کشور قطع می‌شود. رئیس کمیسیون اروپا گفت: «از ترکیه و سایر بازیگران می‌خواهم عملیات نظامی [در شمال سوریه] را متوقف کنند. اتحادیه اروپا هزینه منطقه امن در شمال سوریه راپرداخت نمی‌کند.» اتحادیه اروپا سالانه شش میلیارد دلار برای تأمین هزینه پناهجویان سوری به ترکیه می‌پردازد با این هدف که آنکارا از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی جلوگیری کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ادعا کرده است که یکی از اهداف عملیاتی که با رمز «چشمه صلح» بعد از ظهر چهارشنبه ۹ اکتبر/۱۷ مهر آغاز شد، ایجاد یک منطقه امن برای اسکان دادن پناهجویان سوری است.