سفارت روسیه در تهران بامداد پنجشنبه ۱۸ مهر با انتشار پیامی در توییتر از آزادی یولیا یوزیک، خبرنگار روس بازداشت شده در تهران در نتیجه تلاش‌های مشترک وزارت خارجه روسیه و سفارت روسیه در تهران خبر داد. یوزیک بامداد پنجشنبه با یک پرواز تهران را به مقصد روسیه ترک کرد. جمعه هفته گذشته مأموران امنیتی ابتدا در فرودگاه گذرنامه او را گرفته و قول دادند آن را هنگام خروج از کشور بازگردانند اما کمی بعد مأموران سپاه پاسداران این خبرنگار روس را با شکستن در اتاقش در هتل بازداشت کردند. اتهام او جاسوسی برای اسرائیل بود اما پس از احضار سفیر ایران در مسکو، اتهام او سفر بدون روادید به ایران اعلام شد.