ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ناهید توسلی: مشکل از تفسیر مردانه دین است

<div dir="RTL"> <div dir="RTL">روجا فضائلی، مریم حسین&zwnj;خواه - فمینیسم اسلامی و میزان اهمیت آن ازجمله موضوعات بحث&zwnj;برانگیز در جنبش زنان ایران است که نظرات متفاوتی پیرامون آن وجود دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </div> <div> <div dir="RTL">&nbsp;ناهید توسلی، متولد ۱۳۲۴ در مقطع دکترا در رشته &quot;فرهنگ و زبان&zwnj;های باستانی&quot; فارغ&lrm;التحصیل شده و از سال ۱۳۷۹ صاحب&zwnj;امتیازی و مدیرمسئولی نشریه &quot;نافه&quot; را برعهده دارد. وی در حوزه زنان نیز به بررسی مسائل اسطوره&zwnj;ای و تاریخی و نیز بررسی و بازخوانی هرمنوتیک متون مقدس پرداخته و علاوه بر آن در گروه مادران صلح فعالیت می&zwnj;کند و یکی از حامیان اولیه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین است.</div> </div> <!--break--> <div> <div dir="RTL">ناهید توسلی عقیده دارد که در گونه&zwnj;ای خوانش از دین، دیه&zwnj; و ارث زنان، نصف دیه و ارث مردان است، زنان حق طلاق ندارند و باید در زندگی با شوهرانشان پذیرای حضور سه زن دیگر و حتی بیشتر در سر سفره&zwnj;شان باشند، اما این تفسیر و تاویل مردانه متن قرآن است در خوانش و تفسیر و تاویل آن هیچ زنی، هنوز حرفی نزده و نظری ارائه نکرده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این گفت&zwnj;وگو یکی از سلسله گفت&zwnj;وگو&zwnj;&zwnj;هایی است که با شماری از فعالان حقوق زنان و صاحبنظران این حوزه درباره &quot;فمینیسم و اسلام&quot; انجام شده است.</div> </div> <div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>شما مقالات و تحقیقات متعددی درباره رابطه با فمینیسم و اسلام دارید. با توجه به اینکه رشته تحصیلی و کار شما به صورت تخصصی در حوزه ادبیات است،</b><b>چطور شد به این موضوع علاقهمند شدید؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>ناهید توسلی</b> - از زمانی که خودم را بهعنوان &quot;زن&quot;، یعنی موجودی که متفاوت از مرد در جامعه شناخته و پذیرفته می&zwnj;شود شناختم و به همین دلیل نتوانستم به بسیاری از خواسته&zwnj;هایم دست پیدا کنم و بسیاری از حقوق انسانی برابر خود با مردان را در این رابطه از دست دادم، دغدغه چرایی آن، ذهن من را به خود مشغول کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img hspace="10" width="200" vspace="10" height="218" border="10" align="right" src="http://radiozamaneh2.vps.redbee.nl/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/nahid_tavassoli_for_maryam.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL">آیا دینی که آیات امور مربوط به زنان و خانواده&zwnj;اش تنها از سوی مردان تفسیر و تاویل بشود می&zwnj;تواند به همه مشکلات و مسائل زنان و نیز خانواده که زن رکن اصلی و نیمی از آن محسوب می&zwnj;شود، پاسخ بدهد؟&nbsp;&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">البته تحصیل در هفده سالگی در آمریکا، جایی که به ظاهر حقوق مدنی زن و مرد برابر تعریف می&zwnj;شد، این دغدغه را بیشتر در من برانگیخت که اینهمه تبعیض در جامعه ما برای چیست؟ گرچه، هنوز هم به برخی از آن شکل حقوق برابر و آزادی، که بیشتر &quot;ولنگاری&quot;اش میپندارم، به دلیل &quot;اُبژگی&quot; زن، که چه در غرب و چه در شرق وجود دارد، باور ندارم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از آنجا که در روند تحقیق و بررسی تجربی و میدانی - و نه هنوز تئوریک تا آن زمان - ریشه بخش عظیمی از قوانین نابرابر و ناعادلانه انسانی میان زن و مرد در کشورم را قوانینی برگرفته از فقه شیعی یافتم که داعیه تفسیر و تاویل کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن و همچنین سنت را داشت، و از آنجا که به دین موروثی&zwnj;ام پایبند و وفادار بودم، انگیزه تحقیق و بررسی &quot;زن و حقوق انسانی&quot;&zwnj;اش در اساطیر و متون دینی در من قوت گرفت و بیشترین کوششم را روی این پروژه فعال کردم.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>پیوستن شما به جنبش زنان هم در همین مسیر بود؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بله، در روند نوشتن مقالهها، مصاحبه&zwnj;ها و سخنرانی&zwnj;هایم، با دیگر فعالان زن در حوزه&zwnj;های مسائل زنان آشنا شدم. از آنجا که نگاه عدالتگرایانه (موحدانه) و نیز تکثرگرایانه&zwnj; به انسان، جهان و مسائل اجتماعی دارم در کنشگری در حوزه حقوق عادلانه و برابریخواهانه انسانی زنان، با همه گروه&zwnj;های زنان در تعامل هستم. البته کار من بیشتر در حوزه زنان مسلمان ایران، بازخوانی متن کتاب مقدس اسلام، قرآن و نیز یاری گرفتن از کتاب&zwnj;های مقدس دیگر ادیان توحیدی سامی- آریایی و بررسی تطبیقی آن&zwnj;ها با اساطیر باستان متمرکز است و بر این باورم که نمی&zwnj;توان نسبت به باور&zwnj;ها، سنت&zwnj;ها، آئینها، مراسم و نیز تابوهای موجود فرهنگ سنتی یک جامعه که در طول هزاره&zwnj;ها شکل گرفته و درونی آنان شده است، بی&zwnj;تفاوت بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b><b>با این توضیحات آیا خودتان را به صورت مشخص فمینیست تعریف می&zwnj;کنید؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بله، اما، با تعریفی که خودم از فمینیسم می&zwnj;فهمم؛ یعنی کنشگری تئوریک و پراگماتیستی زنان و مردانی که با توجه به شراط جامعهشان، نسبت به حقوق ناعادلانه و نابرابر زنان &zwnj;همان جامعه اعتراض دارند و برای از میان بردن دوگانهپنداری&zwnj;های حقوق انسانی دو جنس کوشش می&zwnj;کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با این تعریف من خودم را یک فمینیست ایرانی مسلمان می&zwnj;دانم که با باور به وجود اعتقادات، سنت&zwnj;ها، تابو&zwnj;ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، سنتی جامعه&zwnj;مان و تابوی&zwnj;های موجود در آن، به نظرم می&zwnj;رسد که باید حقوق حقه عادلانه و برابر انسانی زنان ایرانی مسلمان را در زیرمجموعه همه این ویژگی&zwnj;ها که تنها به ما، بهعنوان ایرانی و با اکثریت مسلمان تعلق دارد، به دست بیاوریم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>درباره اصطلاح &quot;فمینیسم اسلامی&quot; که در چند سال اخیر در ایران مطرح شده چه نظری دارید و فکر می&zwnj;کنید این اصطلاح تا چه اندازه در جامعه ایران کارکرد دارد و به چه معنایی به کار می&zwnj;رود؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ایران &quot;فمینیسم&quot; - بهطور جدی و پراگماتیستی - جز برای گروه به نسبت کوچکی که جزو روشنفکران، نخبگان و تحصیلکردگان هستند، در میان دیگر اقشار جامعه به ویژه زنان و مردان &quot;غیر کلان شهرنشین&quot;، نه درک می&zwnj;شود و نه جایی در فرهنگ امروز ایران دارد؛ چه بسا نسبت به آن جهت&zwnj;گیری منفی هم بشود. این مقوله از نظر علما، فقها و روحانیون هم از ریشه و اساس غربی و غیر اسلامی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><blockquote> <div dir="RTL">&quot;فمینیسم اسلامی&quot;، از آنجا که مبتنی بر خوانش روزآمد متن قرآن و نیز سنت&zwnj;ها و روایات شیعی است، می تواند برای جامعه ایران بسیار کارآمد و مفید باشد، به شرط آن خوانش زنانه متن نیز در کنار خوانش مردانه آن دیده شود</div> </blockquote></div> <div dir="RTL">بنابراین تفسیر و تاویل قرآن و حدیث و کاربرد اجتهاد پویا در رابطه با احقاق حقوق برابر و عادلانه زنان که بهزعم من در زیرمجموعه &quot;فمینیسم اسلامی&quot; میتواند تعریف شود، نه تنها از سوی همه زنان و مردان مسلمان نواندیش، فقها، عالمان دینی، روحانیون و نیز مسئولان هنوز پذیرفته نشده است، بلکه به شدت مطرود و غربی تلقی می&zwnj;شود. چرا که وقتی خود فمینیسم، جایی در محاسبات حقوقی-اجتماعی نداشته باشد دیگر نباید دنبال اسلامی و یا غیراسلامی&zwnj;اش باشیم. در میان مسئولان زن سنتی جامعه نیز، وضع به همین منوال است. زیرا بخش اعظمی از این زنان از نظر فکری بازتولیدکننده اندیشه&zwnj; و گفتمان مردانه هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاید اینها در ذهن شما و نیز در ذهن خواننده به گونه&zwnj;ای متناقض بیاید، اما، اتفاقاً این&zwnj;&zwnj; همان وضعیتی است که جامعه زنان ما در رابطه با احقاق حقوق عادلانه و برابر انسانی&zwnj;شان با آن روبه&zwnj;رو هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در دینی که پیامبرش می&zwnj;گوید من از دنیای شما سه چیز را بیشتر دوست می&zwnj;دارم: نماز را، زن را و عطر را، میبینیم در گونه&zwnj;ای خوانش از کتاب دینی، همین پیامبر که برای برقراری عدالت میان انسان&zwnj;ها &ndash; که شمول آن، زن و مرد، تواماً هست - واز سوی خدا آمده و به زعم من دینی &quot;گرم و زن/ مادر محورانه&quot; است، زنان، دیه&zwnj;شان و ارثشان نصف دیه و ارث مردان است، حق طلاق ندارند و باید در زندگی با شوهرانشان پذیرای حضور سه زن دیگر در سر سفره&zwnj;شان باشند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر صیغه یا متعه را هم در نظر بگیریم علاوه بر تحمل سه زن مشروع و موجه دیگر، به ظاهر حضورهر تعداد زن به عنوان متعه یا صیغه را نیز اگر میل شوهر اجازه دهد باید پذیرا باشند. چنین خوانشی، از متن دینی که توحید وعدالت از ارکان و اصول اولیه آن است، با همین اصول اولیه آن در تضاد است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آن پارادوکسی که از آن سخن می&zwnj;گویم، &quot;جان&quot; و &quot;روح&quot; عادلانه متن همین کتاب دینی است که تنها با تفسیر و تاویل مردمحورانه و مرداندیش شناسانده شده و در خوانش و تفسیر و تاویل آن هیچ زنی، هنوز حرفی نزده و نظری ارائه نکرده است. اگر هم چندتایی - مانند امینه ودوود، فاطمه مرنیسی و... - اقدام به چنین خوانشی کرده&zwnj;اند، از سوی علما و فقها نه به بازی گرفته شده&zwnj;اند و نه وقعی به آن نهاده شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آیا دینی که آیات امور مربوط به زنان و خانواده&zwnj;اش تنها از سوی مردان تفسیر و تاویل بشود می&zwnj;تواند به همه مشکلات و مسائل زنان و نیز خانواده که زن رکن اصلی و نیمی از آن محسوب می&zwnj;شود، پاسخ بدهد؟ باید پرسید چرا در دینی که مخاطبانش توده مردم و تاکیدش برمرد و زن، یکسان است که بی شک نشان از برابر و عادلانه انگاشتن حقوق انسانی هر دو جنس در آن دیده میشود، در طول تاریخ، تنها مردان اقدام به تفسیر و تاویل متن آن دین و به طور مشخص قرآن میکنند؟ از آن مهمتر و عجیبتر اینکه حتی در مورد مسائلی که یا به هردوجنس و یا تنها به جنس زن مربوط میشود، بازهم نه تنها با خوانش مردانه آن دین روبه&zwnj;رو هستیم، که حتی باید ملزم به پذیرش آن نیز باشیم.[1]</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>راه حلی هم برای این پارادوکس سراغ دارید؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر واقعگرایانه به مسائل و مشکلات زنان مسلمان در ایران نگاه کنیم بی&zwnj;شک گزینه&zwnj;ای جز بازخوانی روزآمد آیات &quot;درزمانی&quot; <span dir="LTR">(Diachronic)</span><b>،</b> بهویژه در سطح زنان طبقه متوسط غیرکلانشهری نداریم. این روش مسلماً اثرگذار&zwnj;تر خواهد بود. زیرا به دلیل باورعمیق دینی، سنتی، قومی و بومی بخش بزرگ و کلانی از جامعه ایران (و البته با گفتمانی در چارچوب همین فرهنگ و ادبیات)، برای ورود به حوزه آگاهی&zwnj;رسانی و تفهیم حقوق حقه انسانی آنان، گزینهای جز بهرهگیری از همین زبان و گفتمان و روزآمدکردن&zwnj;&zwnj; آن نداریم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&quot;فمینیسم اسلامی&quot;، از آنجا که - به زعم من - مبتنی بر خوانش روزآمد متن قرآن و نیز سنت&zwnj;ها و روایات شیعی است، می تواند برای جامعه ایران بسیار کارآمد و مفید باشد، به شرط آن خوانش زنانه متن نیز در کنار خوانش مردانه آن دیده شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به عبارتی دیگر اساساً خوانش و تفسیر و تاویل متن کتاب هر دینی باید خوانشی با &quot;خرد و دانش و تجربه دوجنس&quot; باشد. آنچه از &quot;فمینیسم اسلامی&quot;، به طورعام مفهوم می&zwnj;شود،&zwnj;&zwnj; همان بازخوانی روزآمد آیات و روایاتی است که میتواند پاسخگوی زنان جوامع مسلمان باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>فمینیست&zwnj;های اسلامی برای تغییر قوانین نابرابر در دیگر کشورهای اسلامی، روی تفسیر قرآن و حدیث و کاربرد اجتهاد پویا تاکید دارند و در بسیاری از موارد خود زنان این تفسیر را بر عهده می&zwnj;گیرند. آیا در ایران هم، چنین روندی وجود دارد؟ اگر نه، فمینیست&zwnj;های اسلامی از چه روش&zwnj;هایی استفاده می&zwnj;کنند؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تفسیر و تاویل قرآن و حدیث و کاربرد اجتهاد پویا در رابطه با احقاق حقوق برابر و عادلانه زنان، نه تنها از سوی زنان مسلمان نواندیش، بلکه حتی از سوی مردان فقیه و عالم و روحانیون نیز هنوز صورت عملی به خود نگرفته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">زنان فرهیخته و آگاه و دانشمند در حوزه دین و اسلام میبایست بهطور بسیار جدی و مسئولانه نسبت به خوانش زن/ مادرانه خود از قرآن و به ویژه آیات مربوط به حقوق زنان - که باتوجه به فضای تاریخی/ جغرافیایی زمان وحی به پیامبر، بسیار بسیار مترقی هم بوده است - اقدام کنند. زیرا جامعهای که بافت اجتماعی&zwnj;اش متاثر از آموزههای قرآن است و این سدههاست که درونیشان شده، میبایست با ورود به خوانش روزآمد همین متن، مشکلات خود را حل کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img hspace="10" width="200" vspace="10" height="164" border="10" align="right" src="http://radiozamaneh2.vps.redbee.nl/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/feminism.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL">امینه ودوود، فاطمه مرنیسی و دیگرانی تفسیر و تاویل خود راگفته&zwnj; و در کتاب&zwnj;&zwnj;های&zwnj;شان نوشتهاند، اما می&zwnj;دانیم که نه تنها این تفاسیر از سوی عالمان و فقیهان ایرانی و شیعه تائید نشده بلکه با بسیاری از آنها نیز چه از سوی علما و فقهای اهل تسنن و چه اهل تشیع برخورد شده است</div> </blockquote> <div dir="RTL">با توجه به اینکه تقریبا - اگر نگویم همه - اما اکثر قریب به اتفاق فمینیستهای اسلامی در جهان سنی&zwnj;مذهب هستند، بنابراین برای چنین تفسیر و تاویل&zwnj;هایی دست&zwnj;شان باز&zwnj;تر از دست زنان مسلمان شیعی است. گرچه برخی از آنان تفسیرهای خود از قرآن، احادیث و روایات را گفته و نوشته&zwnj;اند، اما در شیعه، با توجه به وجود روایت&zwnj;های بسیار، امکان تفسیر و تاویل، مشکل&zwnj;تر بهنظر می&zwnj;رسد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این مورد خانم امینه ودوود، خانم فاطمه مرنیسی و دیگرانی تفسیر و تاویل خود را گفته&zwnj; و در کتاب&zwnj;&zwnj;های&zwnj;شان نوشتهاند، اما می&zwnj;دانیم که نه تنها این تفاسیر از سوی عالمان و فقیهان ایرانی و شیعه تائید نشده بلکه با بسیاری از آنها نیز چه از سوی علما و فقهای اهل تسنن و چه اهل تشیع برخورد شده است. این&zwnj;&zwnj; همان کمبودی است که من، نه تنها در مورد امور مربوط به زنان، بلکه در مورد امور مربوط به دیگر مسائل مربوط به انسان&zwnj;ها نیز می&zwnj;بینم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از آنجا که در ایران، فمینیسم اسلامی، به مفهوم علمی و عملی آن نداریم، بنابراین از روشی در این مورد نیز نمی&zwnj;توان صحبت کرد. خیلی راحت و بی&zwnj;رودربایستی باید بگویم که متاسفانه از سوی فعالان جنبش زنان، حتی طیف&zwnj;های نواندیش دینی و یا مذهبیِ سنتی بهطور جدی نسبت به بازخوانی و تفسیر و تاویل روزآمد قرآن و احادیث و روایات دینی اقدامی جدی صورت نگرفته است. بههرحال، اگر زنانی به نام مسلمان یا مسلمان نواندیش بخواهند از مقوله دین (اسلام) وارد کنشگری در حوزه زنان بشوند بی&zwnj;شک باید با قرائت و تفسیر و تاویل روزآمد آیات قرآن اقدام به این عمل کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>حال که بازخوانی دین از منظر زنان در ایران انجام نمی&zwnj;شود، فعالان حوزه زنان و بهویژه فعالان اسلامگرا تا چه حد </b><b>برای پیشبرد اهداف&zwnj;شان و تحقق برابری به سراغ دین اعم از قرآن، حدیث و فتوای مراجع تقلید می&zwnj;روند؟ و آیا این روش تاکنون در بین فعالان جنبش زنان ایران کاربرد داشته است؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ببینید، گرچه از سوی برخی کنشگران حوزه زنان مراجعاتی به علما و فقهای دین و مطرح کردن مواردی با آنان صورت گرفته اما به نظر می&zwnj;رسد دغدغه انجام چنین امری، آنهم بهطور جدی در آنان وجود نداشته است. زیرا این کنشگران در برهه&zwnj;هایی که نیازی برای مراجعه به علما بوده از نقطهنظر آنان بهره&zwnj;مند شده&zwnj;اند، اما اینکه برای پیشبرد اهداف&zwnj;شان و تحقق برابری، ورود به حوزه بازخوانی متون دینی و روزآمد کردن آن را در دستور کار خود قرار داده باشند، متاسفانه تاکنون هیچ مورد جدی&zwnj;ای دیده نشده است. از اینرو، در مورد موفق یا ناموفق بودن آن نیز نظری نمی&zwnj;توان ارائه کرد. ناگفته نماند که اینهم یکی از کمبودهایی است که بهنظر من باید حتماً در دستور کار کنشگران زن گنجانده شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در مورد فتاوای دینی نیز وضع به همین منوال است. در مواردی دیده شده که گروهی از فعالان جنبش زنان به علما و فقها رجوع کرده و مشکلات خود را در رابطه با مسائل زنان در دین با آنان در میان گذاشته&zwnj;اند، اما اگر فتوایی هم در موردی صادر شده باشد به دلیل عدم پیگیری و طرح آن برای تصویب در مجلس و تثبیت و انجام آن به عنوان &zwnj;بندی از قانون، اقدامی صورت نگرفته است. بنابراین در عمل امکان اعمال آن نیز وجود نداشته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>پانویس:</b></div> <div dir="RTL">[1] برای اطلاع بیشتر میتوانید به مقاله &nbsp;بخش <a href="https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150260930157356">اول</a> و<a href="https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150260933327356"> دوم</a> &quot;فمینیسم اسلامی&quot; در فیس بوک مدرسه فمینیستی مراجعه کنید.</div> </div>

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان

    با اینکه از موافقان دیدگاه فمنیسیم اسلامی نیستم اما لازم است چنین مباحثی مطرح شده و درباره آن بحث شود شاید راه باریکی باشد به سمت احقاق حقوق زنان و پذیرش ان از سوی بخش مذهبی جامعه

  • Laleh

    فمینیسم و اسلام ؟ قوانین مترقی در زمان وحی ؟ صدها مثال از جمله‌های صریح و ساده از متن مستقیم قرآن هست که گویا بوده و نیازی به تفسیر ندارند . خانم عزیز زنان عرب در پیش از اسلام موفقیت‌های بیشتری داشتند ، حضور اجتماعی بیشتری داشتند ، پس از اسلام آثاری از زن مطرح مسلمان نمی‌بینیم. همخوابگی محمد با کنیزش و سرزده رسیدن همسرش چنان نگرانی به بار آورد که آیه‌‌ای برایش تدارک دید. این نشان از اهمیت خانواده و انتظار تعهد همسری است که این جامعه برنتابیده و محمد سراسیمه آیه‌ آورده است. شما گفتید که "چون به دین موروثی تان پایبند بودید" ، این کافیست که شما تنها تلاش کرده‌اید روایتی متفاوت و متضاد با روح اسلام بسازید چون اصل بر پایبندی شماست. تلاش شما و امثال شما را تنها اینقدر موثر می‌دانم که گامی‌ باشد برای آن دسته از زنانی که در میانه تضاد اسلام با حقوق انسانیشان به سر میبرند ، می‌‌بینند و نیاز به این مرحله گذر دارند تا دچار شوک در باورهایشان نشوند

  • کاربر مهمان

    خانم دکتر عزیز بحث بسیار عمیق و مهمی را باز کردید . بارخوانی و تحقیق در این مورد بسیار ضروزت دارد و متلسقانه به دلیل نپرداختن یا تخصص نداشتن اکثر فعالین حوزه زنان در این بخش کمتر تحلیل علمی شده است . اخیرا سخنرانی کوتاهی از خانم دکتر حایری در زمینه تحقیق بر روی تقاوت های زبان فصیح قرآنی و زبان عامه عربی شنیده ام و با ایشان در همین زمینه گفتگویی داشتم و شاید بتواند کمک موثری در این زمینه باشد . با تشکر از شما و امیدوارم در جلسه حضوری به آن بیشتر بپردازیم . با آرزوی دیدار. نازنین کسانی فرد