نخست‌وزیر اتیوپی برنده نوبل صلح ۲۰۱۹ شد

کمیته نروژی نوبل به‌خاطر تلاش‌های آبی احمد علی برای دستیابی به صلح، به‌ویژه ابتکار او برای حل مناقشه مرزی با کشور همسایه اریتره نوبل صلح ۲۰۱۹ را به او اعطا کرد.