آمریکا ۳۰۰۰ سرباز به عربستان می‌فرستد

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا گفته هدف از اعزام این نیروها، بازداشتن ایران از حملات بیشتر است.