ظریف: آماده مذاکره با عربستان هستیم

ظریف گفته است مذاکرات با عربستان می‌تواند مستقیم یا با میانجی‌گری صورت بگیرد.