درخواست آزادی مشروط محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران که هم اکنون در زندان اوین ایام حبس پنج ساله خود را سپری می‌کند، روز شنبه ۲۰ مهر ماه از سوی علی القاصی مهر، دادستان تهران رد شد. به گفته حسین تاج، وکیل این زندانی، به نقل از خبرگزاری دولتی کار ایران (ایرنا)، درخواست آزادی مشروط این زندانی با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده بود که از سوی دادستان تهران با آن مخالفت شد. تاج اما گفته است این درخواست مجددا تقدیم دادستانی خواهد شد: «امیدوارم دادستان با توجه به وضعیت موکل من، با درخواست آزادی مشروط او موافقت کند.» محمود بهشتی لنگرودی هم اکنون چهارمین سال از مدت محکومیت پنج ساله‌ خود را در زندان اوین سپری می‌کند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان در سه پرونده جداگانه مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجراست. بهشتی لنگرودی شهریور ماه سال ۹۶ و پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده بود تا زمان رسیدگی دوباره به پرونده‌اش در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیات منصفه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. او هدف خود از این اعتصاب غذا را اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی اعلام کرده بود. بنا بر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند، اما با گذشت حدود ۴۰ سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف جرم سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است هم باعث شده اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی از سوی محاکم قضایی، امنیتی تلقی شود.