محمدرضا حسینی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان، یکشنبه ۲۱ مهر از روند خصوصی‌سازی صنایع و واحدهای تولیدی در این استان انتقاد کرد و گفت که صدها کارگرِ صنایع کلیدی این استان که به بخش خصوصی واگذار شدند، ظرف مدت کوتاهی خانه‌نشین شده‌اند. او وضعیت دو شرکت صنایع غذایی «کیوان» و «خوش‌نوش همدان» را «حادتر» از دیگر واحدهای خصوصی‌سازی شده توصیف کرد و گفت: شمار کارگران این واحدها در زمانی که توسط دولت اداره می‌شدند، هر یک حدود ۷۰۰ نفر بود اما حالا کیوان حدود ۷۰ کارگر و خوش‌نوش ۴۰ تا ۵۰ کارگر دارد. به گفته حسینی مالکان این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کنند. او همچنین گفت: ممکن است در واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی تخلف روی داده باشد و شرکت‌ها با قیمت کمتر از ارزش واقعی به بخش خصوصی واگذار شده باشند. او از قوه قضاییه خواست تا به مسئله واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی رسیدگی کند.