محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۲۱ مهر در مشهد از برکناری ۵ قاضی به دلیل آنچه که فساد عنوان کرد، خبر داد. او از بیان جزئیات بیشتر در باره هویت قاضی‌های برکنار شده خوداری کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، منتظری که برای معارفه دادستان جدید خراسان رضوی به مشهد سفر کرده بود، برکناری این قاضی‌ها را «مبرا کردن دستگاه قضایی از آلودگی» عنوان کرد. پیش از این نیز خبرگزاری‌های ایران از برکناری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده بودند. اتهام او نیز فساد مالی اعلام شده است. علاوه بر این از اسفند سال گذشته که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، ۶۰ قاضی «متخلف» برکنار شدند. همچنین اکبر طبری‌پور معاون اجرایی قوه قضاییه در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی هم برکنار و بازداشت شده است. در حالیکه رسانه‌های نزدیک به رئیسی این اقدامات او را «مبارزه با فساد» عنوان می‌کنند، برخی نیز این اقدامات را «نمایشی» و به منظور استفاده از نیروهای همسو در دستگاه قضایی می‌خوانند.