نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۲۲ مهر با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با لایحه دولت موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود. نماینده د.لت درباره این لایحه گفت: »این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.»