در پی آتش‌سوزی در اردوگاه پناهندگی جزیره ساموس یونان، واقع در شرق دریای اژه، مقامات یونانی تخلیه این اردوگاه را آغاز کردند. اردوگاه ساموس با بیش از پنج هزار پناهجو بیشتر از ظرفیت خود جمعیت دارد. به‌گفته پلیس یونان، آتش‌سوزی در این اردوگاه پس از آن رخ داد که پناهجویان افغانستانی و سوری با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری چندین نفر با ضربات چاقو زخمی شدند. پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور وارد عمل شد تا گروه‌های درگیر را پراکنده کند. نیروهای آتش‌نشانی سرانجام موفق به خاموش کردن حریق شدند.