هشدارها نسبت به اعتراف‌گیری از زم برای تخریب برخی جریان‌ها

سپاه پاسداران اعلام کرد به مدت دو سال ادمین آمدنیوز در تور اطلاعاتی سپاه قرار داشت. مطهری و میرزایی هشدار داده‌اند که سپاه برای اعتراف‌گیری به روش‌های آشنا متوسل نشود.