حسین فریدون به زندان اوین منتقل شد

اتهام برادر رئیس جمهوری ایران رشوه‌خواری بود و دادگاه او را به ۵ سال زندان و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم کرد.