مهلت ۷۲ ساعته سعد حریری برای حل بحران لبنان

حریری از هیات دولت خواست به راه‌حلی قانع‌کننده برای مردم و شرکای بین‌المللی برسند. او همچنین گفت اگر کسی برای بحران اقتصادی راه‌حل دیگری دارد، زمام امور را به دست بگیرد.