پدیده روح الله زم

امیر کیانپور− سرنوشت روح‌الله زم را  جز بر زمینه «پدیده» روح الله زم نمی‌توان فهمید: پدیده فعالانی که غالباً روی موج‌های تنش و بحران و در فضای رسانه‌های اجتماعی زاده می‌شوند، با موج‌ها می‌چرخد و از جمله خصوصیات آنها تحریک و بسیج بی‌واسطه احساسات عمومی، نقد غیرنظام‌مند ریاکاری، القاء نوعی اضطرار کاذب، شایعه‌پراکنی،‌ شدت و حدت ژست‌ها و … است.