منصور غلامی، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۲۸ مهر در واکنش به موضوع فروش صندلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت که مسئولان وزارت بهداشت باید در این باره پاسخگو باشند. او مدعی شد که «حتی یک مورد» هم فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی رخ نداده و گفت: «بهتر است مسئولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند». به گفته غلامی، آنچه که تحت از آن به عنوان صندلی فروشی در دانشگاه‌ها نام برده می‌شود، «به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل، آیین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است». وزارت بهداشت ایران پیش از این به صورت رسمی پذیرفته که ۲۱۱ صندلی دانشگاه به دانشجویان قلابی فروخته شده است. نمایندگان مجلس اما شمار صندلی‌های فروخته شده را بیشتر از رقم اعلام شده می‌دانند.