لبنان یکشنبه ۲۰ اکتبر/ ۲۸ مهر برای چهارمین روزِ تظاهرات ضد دولتی آماده می‌شود. به گزارش خبرگزاری «اسوشیتدپرس» انتظار می‌رود که این کشور امروز شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات در روزهای اخیر باشد. گزارش‌ها حاکی از حضور هزاران تن از همه سنین در میدان مرکزی بیروت هستند. معترضان پرچم‌های لبنان را تکان می‌دهند و شعار معروف «مردم خواهان سقوط رژیم هستند» را سر داده اند. تظاهرات روزهای اخیر لبنان یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی این کشور در پنج سال اخیر است. این تظاهرات به بیروت محدود نیست و شهرهای اصلی و شهرستانهای این کشور از جمله طرابلس، صیدا، صور، النبطیه، بعلبک و غزیر را نیز در بر می‌گیرد. معرفی یک نظام مالیاتی جدید به عنوان بخشی از برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت به منظور جبران کسری بودجه سرمنشأ این ناآرامی‌ها بوده است. دولت لبنان به گفته وزیر دارایی این کشور با حدود ۸۶ میلیارد دلار بدهی روبرو است. برنامه‌های ریاضت اقتصادی یک نسخه جهانی دیکته شده برای بازپرداخت وام‌های دولت‌ها به موسسات مالی و اعتباری جهانی محسوب می‌شود. چهار وزیر، از جمله وزیر کار و وزیر امور اجتماعی، شنبه از مقام خود استعفا دادند، اما معترضان این عقب‌نشینی را کافی نمی‌دانند و خواستار کناره‌گیری دولت هستند.