در جریان اعتراضات مردم در شیلی سه تن کشته شدند. دولت طرح افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را به حالت تعلیق درآورد. شهردار سانیتاگو، پایتخت شیلی گفت که در جریان اعتراضات مردم در روز شنبه ۱۹ اکتبر دستکم سه تن از معترضان براثر آتش سوزی در یک فروشگاه کشته شدند. به گفته او، دو تن از معترضان در محل حادثه جان باختند و یک تن دیگر پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد. اعتراضات در شیلی از روز جمعه ۱۸ اکتبر در اعتراض به افزیش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی آغاز شد. دولت شیلی در واکنش به این اعتراضات برای اولین بار پس از دوران پینوشه، در برخی مناطق شهری نیروهای ارتش را مستقر کرد. رئیس جمهوری شیلی شامگاه شنبه ۱۹ اکتبر گفت که دولت او افزایش نرخ کرایه را به حالت تعلیق درآورده و صدای اعتراض مردم را شنیده است. براساس گزارش «الجزیره» از آغاز اعتراضات در شیلی ۳۰۰ تن از معترضان بازداشت شدند. شمار مجروحان غیرنظامی نیز ۱۱ تن گزارش شده است. پلیس هم گفته که ۱۵۶ تن از نیروهایش مجروح شدند.