دانشگاه تربیت مدرس دوشنبه ۲۹ مهر اعلام کرد: پیرو مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی مبنی بر تدوین برنامه‌های ترویجی فرهنگ حجاب و عفاف در سازمان‌ها و دستورالعمل طرح صیانت از حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شیوه‌نامه اجرایی فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه تربیت مدرس در پنج محور تهیه و تدوین شد. این شیوه نامه شامل شیوه پوشش دانشگاهی، شیوه معاشرت، شیوه‌های ترویج و آموزش، آسیب‌شناسی، شیوه پایش و نظارت، از یکم مهر ۹۸ در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تصویب و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شده است.