سخنگوی سپاه: بخش عمده‌ای از اعضای شبکه زم شناسایی شده‌اند

رمضان شریف مدعی شد که نیاز چندانی به اعترافات روح‌الله زم نیست زیرا «دسترسی نسبتاً مطمئنی به عوامل داخلی کمک‌کننده به این شبکه وجود دارد».